English Department

1.       Dr. Priyanka Kadyan

2.       Sh. Sahil Sabharwal

3.       Ms. Pinki

 

Hindi Department

1.        Dr. Balander Gulia

2.        Dr. Mukesh Deshwal

 

Sanskrit Department

1.       Dr.  R.P Kaushik

 

Economics Department

1.       Sh. Pawan Kumar

 

Political Science Department

1.       Sh. Sunil Kumar

2.       Sh. Naseeb Gulia             

 

Geography Department

1.       Sh. Parveen Kumar

2.       Dr. Devender Singh

 

History Department

1.       Sh. Daljeet Kumar

2.       Sh. Sandeep Kumar

 

Commerce Department

1.       Dr. Reeti Gupta

2.       Ms. Sangeeta Rani

3.       Mrs. Poonam Saini

 

Physics Department

1.       Dr. Mukesh Chander

 

Chemistry Department

1.       Sh. Kulbir Kadyan

2.       Mrs. Pooja

 

Mathematics Department

1.       Sh. Prateek Mor

2.       Mrs. Sushma

3.       Sh. Anup Kundu

 

Computer Department

1.       Mrs. Suman Dahiya

2.       Mrs. Kavita

3.       Mrs. Sunita (L.A)

 

Lab. Staff

1.       Sh. Rajesh Kumar (JLA)

2.       Sh. Ajay (L.A)

 

Library

1.       Sh. Ali Hassan (Restore)

2.       Sh. Vinay (L.A)

 

Ministerial Staff

1.       Sh. Anup Singh (Dy. Supt.)

2.       Sh. Sumit Kumar (Clerk)

3.       Sh. Rishabh (Clerk)

4.       Mrs. Krishna (Peon)

5.       Sh. Sohanpal (Peon)

6.       Sh. Ankush (Peon)

7.       Sh. Ravinder Kumar (Peon)

8.       Sh. Subhas (Chowkidar)

9.       Sh. Ramniwas (Sweeper)

10.     Sh. Jaivir (Mali)

11.     Sh. Rajender (Mali)

12.     Sh. Mahender (Chowkidar)

13.     Sh. Rajkumar (Chowkidar)